Lär för livet - må så bra som möjligt

Kunskapsöverföring är den gröna tråden i våra tjänster: hälsoanalyser,  råd, behandling, föreläsningar och företagsfriskvård med livsstilsfokus  och hälsoscreening i tre dimensioner. 
Kunskap är makt - egenmakt..

Ta först reda på vad som faktiskt är problem
De hälsobesvär man märker av är i själva verket ofta symtom på något annat. Exempel:
Psykisk ohälsa kan vara symtom på fysisk ohälsa eller obalanser.
Ryggont kan vara ett symtom på
kotförskjutningar men kan också vara en följd av
t ex muskelobalanser och näringsbrist. 


Vid subtila och kroniska hälsobesvär (icke-akuta eller allvarliga) är det därför mest effektivt att först låta en generalist göra en bredare  kartläggning, innan man vid behov vänder sig till rätt specialist

Med en hälsoanalys får du veta vilka funktioner i kroppen som just du kan vinna på att stärka.
Med uppbyggande insatser får man vanligen bonusvinster på köpet - blir inte bara av med symtomet. Läs mer om hälsoanalyser här

Vad andra säger
Röster från kunder och åhörare  
 

Företag - Friskvård
Nya lösningar
Inte nog med ett "friskkvitto".

Verklig prevention är förebyggande friskvård som ligger steget före.


Hälsoscreening i tre dimensioner:
*  Livsstil
*  Objektiv screening
*  Subjektiv screening

Hälsoanalys - Hälsorådgivning
Screena din hälsopotential
Friskvård i förebyggande/optimerande syfte eller vid kroniska hälsoproblem, t ex
Utmattning, utbrändhet
Stresshantering
Mag-tarmbesvär...


Kinesiologi 
Stresshantering, muskelfunktion mm

Hälsoutbildning-Föreläsningar
Vår gröna tråd - förmedla kunskap

Hälsokörkortet
För ökad medvetenhet  och grundläggande kunskaper i fysiologi och livsstil med fokus på kropp och knopp som ett sammanhängande system. 
Starters - Hälsoperspektiv
Adda Lite Goda Vanor

loading...