Vitalt Vetande → Motivation → Handling → Egenmakt

 
Vitala insikter för vitala utsikter - kunskap motiverar

Livsstilskunskap och insikter om hur kropp, hjärna, sinnesstämning/känslor och kapacitet hänger samman ökar motivationen till att aktivt engagera sig och själv ta större ansvar för sin egen hälsa och sitt eget välbefinnande.
I takt med att energi och välbefinnande ökar, brukar intresset växa för att lära sig ännu mer, eftersom man har förstått att man med större insikter och kunskaper blir mer kapabel att styra över både sin hälsa och sin livskvalitet. 

  • Energiplanera! Föreläsning för chefer och personalansvariga. Energins betydelse för bl a produktivitet, utveckling mm.
  • Starters - Hälsoperspektiv. Ger panoramaperspektiv på hälsa och livsstil. 
  • Hälsokörkortet ett kunskapslyft för ökad hälsomedvetenhet, större kunskap om hälsa, fysiologi (kunskap om hur kropp och hjärna fungerar) och livsstil mm.                                Feedback om denna föreläsning:                                                                                                         "Det här är viktig, samlad kunskap som alla människor borde ha för att kunna orientera sig mot större välbefinnande och bättre livskvalitet. Speciellt intressant är att få lära sig om hur olika saker hänger ihop, t ex att problem i tarmarna kan leda till problem med det mentala. Jag önskar att mina medarbetare ska få den här typen av insikter så att de kan må så bra som möjligt."                                                                                                                                         Ann Rydholm, VD, Taiga AB.
  • "Adda" Lite Goda Vanor. Föreläsning med fokus på livsstilen. 
  • Föreläsningar på begäran

"Hälsokörkortet" -  livsstils- och hälsokunskap i skolor
Hälsokörkortet - kunskapslyft  för såväl vuxna som för barn och ungdomar. 
 

För vuxna handlar det om en endagsföreläsning späckad med vitalt vetande och som erbjuds under veckoslut. Planen är att ju fler vuxna som går på föreläsningen, desto fler elever kommer gratis att erbjudas föreläsning/samtal om livsstil och hälsa anpassat till respektive åldersgrupp.
Folkhälsan är en avgörande faktor för den framtida utvecklingen. Vi vill därför ideellt vill medverka till att den uppväxande generationen får kunskaper, som motiverar till en livsstil som underlättar välmående och kapacitet.

Hälsa, friskvård och livsstil: föreläsningar, hälsoscreening med hälsoanalys och hälsorådgivning förebyggande eller vid hälsoproblem; kinesiologi. CreaForm, Varberg.
Hälsa, friskvård och livsstil: föreläsningar, hälsoscreening med hälsoanalys och hälsorådgivning förebyggande eller vid hälsoproblem; kinesiologi. CreaForm, Varberg.
Hälsa, friskvård och livsstil: föreläsningar, hälsoscreening med hälsoanalys och hälsorådgivning förebyggande eller vid hälsoproblem; kinesiologi. CreaForm, Varberg.