Vitalt Vetande →  Motivation → Handling → Egenmakt

 

Föreläsningar på begäran

Föreläsningar kan skräddarsys efter önskemål. Tips för företag:

  • Från "Hälsokörkortet" kan företagsledning/HR välja ut avsnitt som man önskar en fördjupad föreläsning om.
  • Med funktionell hälsoscreening, som kan ingå i friskvårdskonceptet för företag, kan man få en uppfattning om vilken typ av fysiologiska obalanser som är vanligast hos personalen och ordna föreläsningar med detta som ett fördjupat tema.