Vitalt Vetande → Motivation → Handling → Egenmakt

 
Föreläsningen "Adda Lite Goda Vanor"

Livsstil och liv i balans

De dagliga livsstilsvalen och vanorna har stor påverkan inte bara på hälsan. De har också en långt större betydelse för välbefinnande, sinnesstämning, känslor och kapacitet - för den sammantagna livsupplevelsen - än vad de flesta anar.

Föreläsningen ökar medvetenheten och kunskapen om livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande nu och i framtiden.  

Huvudfokus på föreläsningen "Adda Lite Goda Vanor" är livsstilsvanor som bygger hälsa och de positiva effekter som uppstår när man addar lite goda vanor och dissar några dåliga. Man kan bli "sjukt frisk" för att använda ett trendigt uttryck.

Vår målsättning är att alla medarbetare ska inspireras till att "adda" flera goda vanor.

"Adda" Lite Goda Vanor -  företagsfriskvårdande kunskaper för mer livslust och arbetslust. 

.