Föreläsning för chefer och personalansvariga
Energiplanera!
Hälsosam energi och produkivitet är en ledningsfråga.
Ur innehållet:

  • Är energi viktigare än tid? Det är en av frågorna som belyses
  • Mental-kognitiv energi och hjärnan
  • Fysiologisk, emotionell och social energi
  • Vilken sorts energi har högst prioritet - var börjar man?
  • Verkliga fallexempel som resulterat i markant ökade energinivåer med flera bonuseffekter
  • Mindset som drivkraft eller energitjuv
  • Förändringsbenägenhet
  • Rytm för balans och energi

Tid 2 tim.