En föreläsningdag för ökade hälsokunskaper, större vitalitet och mer egenmakt
Hälsokörkortet - Vitalt Vetande för en vital framtid  

Vill du må så bra du kan?

Vill du att din familj ska må så bra den kan?

Vill du att omgivningen som du och din familj lever i ska vara sund och välfungerande?

Öka din medvetenhet och kunskap för din egen skull - och andras.

Var med och bidra till en bättre folkhälsa för ett friskare, mer resursstarkt samhälle som har råd att satsa på den unga generationen.

Lär dig mer om hur kropp och knopp hänger ihop och om orsaker som kan finnas bakom några av våra vanligaste hälsobesvär. De senaste årens forskning har allt mer visat att kroppen är ett sammanhängande system.
Hälsokörkortet är en föreläsningsdag som innehåller både teoretiska och praktiska kunskaper för att öka din vitala egenmakt, t ex:

 • Ledtrådar till att skilja mellan symtom och orsaker bakom symtomen
 • Vanliga orsaker bakom symtom och vitalitetsförluster - obalanser i kroppen som kan ge problem och minska din vitalitet vad gäller både välbefinnande och kapacitet.
 • Var börja om man vill må så bra som man kan
 • Hur välja lämpliga och effektiva insatser
 • Livsstil i balans
 • Att tänka på när det gäller näringstillskott, läkemedel mm
 • Vikten av ifrågasättande, att tänka själv
 • Att vara med på banan i sin egen hälsoprocess kan vara personlig utveckling

Mer information om föreläsningens innehåll och bakgrunden till att den anordnas till höger respektive längre ned på denna sida. 

Feedback från tidigare föreläsning: här

Barn och unga - vår framtid
Folkhälsan är viktig för framtiden och utvecklingen. Vi vill därför ideellt bidra till att ge barn och ungdomar friskvårds- och livsstils-kunskap.
Planen är att ju fler vuxna som går på hälsokörkortet, desto fler elever kommer att erbjudas föreläsningar som är anpassade till respektive åldersgrupp.


Bakgrund hälsokörkortet och skol-workshops

Sverige är nu ett av de länder där fetma ökar snabbast. Allt fler är sjukskrivna allt längre samtidigt som vårdresurserna är otillräckliga. Den rådande personalbristen medför en pressande arbetssituation för en allt större del av vårdpersonalen. Vårdsäkerheten äventyras och köerna växer. Barn och unga drabbas hårt, när ekonomiska resurser måste omprioriteras från skolor, fritidsverksamhet mm till de ökande vårdbehoven etc.

 

Den fettskatt, som nu har föreslagits, lär knappast få någon större effekt på folkhälsan. Trots att livsstilen på senare år verkligen har förts upp på agendan, har resultaten varit nedslående. Att bara "känna till" att det är bra att äta frukt och grönt, för att ta ett exempel, räcker oftast inte som motivation till förändring. Fortfarande äter fyra av fem inte tillräckligt. Att däremot ha större kunskaper om kroppen som ett sammanhängande system, om hur livsstilsfaktorer påverkar fysiologi, känslor och kapacitet samt om vilka mekanismer som kan ligga bakom vitalitetsförluster och ohälsa, ökar förändringsbenägenheten. Människor är överlag smarta - men man behöver förstå bakgrunden för att verkligen ta till sig fakta.

Också med tanke på att det inte är lätt för den enskilde att "smälta" och integrera mediernas spridda informationsfragment, erbjuds nu "Hälsokörkortet" som en annorlunda föreläsning, som på ett enkelt och motiverande sätt ger större insikter och en mer sammanhållen bild. Det kan bidra till att öka den personliga egenmakten samt motivera till och underlätta att finna den livsstilsbalans som ger god vitalitet; verklig hälsa. På köpet blir man en mer medveten konsument av vård, terapier och hälsoprodukter med större förmåga till informerade val.

Intresseanmälan
Intresseanmälan, som inte är bindande, kan ske i formuläret här eller på telefon 070-78 111 55, Anna-Lena. Kostnad: 800 kr plus moms. Lunch ingår inte.

Mer om Hälsokörkortet

Föreläsningen omfattar tre delar, som till viss del varvas in i varandra:

 • HälsoMedvetenhet
 • HälsoVetande - Vitalt Vetande
 • HälsoMedvetenskap

HälsoMedvetenhet

Verklig hälsa är god vitalitet. Likaväl som man kan vara lite eller mycket sjuk, kan man vara lite eller mycket frisk. Om vikten av att vara hälsomedveten och om vinsterna med verklig hälsa både för egen del och ur andra perspektiv. Kort om vårdbehov och resurser.


HälsoVetande - Vitalt Vetande

Avsnittet handlar i stort om livsstilskunskap och fysiologi, där kroppen förklaras som ett sammanhängande system. Nya forskningsrön tas upp.  Fler exempel ur innehållet:

 • Olika former av stress; fysiologisk, biokemisk (t ex ohälsosam kost), känslomässig/mental och hur det påverkar t ex ämnesomsättningen. Binjurar som stresshanteringsorgan och hur sköldkörteln påverkas av stress. Kroppens svar när det gäller olika tidsaspekter av stress; tillfällig, ihållande respektive utmattningsstress; uppbyggnads- respektive nedbrytningsprocesser.
 • Gener och epigenitik (det som aktiverar gener) i korthet.
 • Mage-tarm, grunden för hälsa, välbefinnande mm. Hur nedsatt funktion här kan leda till problem i andra delar av kroppen.
 • Fysiologiska obalanser som påskyndar åldrandet.
 • Fysiska "neuroser". Exempel på hur kroppens inre miljö och funktion kan påverka känslor och hjärnans funktion.
 • Kost och mental ohälsa.
 • Stresshantering via kroppen och "känslomolekyler".
 • Vikten av att titta på helheten, när man väljer lämpliga insatser.
 • Livsstil i balans. Tonvikten ligger på sammanhang och fysiologiska aspekter samt på i allmänhet obekanta och/eller nya fakta och rön när det gäller bl a kost/vätska, fysisk aktivitet, sömn och stimulantia. Vad kan vara viktigt att tänka på när det gäller läkemedel och näringstillskott. Recepfria storsäljare och att väga vinster mot kostnader. Signalsubstansers påverkan på hur man är och känner. Solskyddssäkerhet  mm.
 • Att vara med på banan i sin egen hälsoprocess kan innebära bättre livsstilskompetens och medverka till personlig utveckling.
HälsoMed​vetenskap
Forskning är pusselbitar som ibland behöver anpassas till en egen, personlig "medvetenskap". Informerade val bygger på kunskap, vakenhet och ifrågasättande.
Vad menas egentligen med screening, prevention och förebyggande?
Blodprov och andra test kan påverkas av tillfälliga faktorer. En större bild som inkluderar t ex personens egen erfarenhet/upplevelser kan därför säga mer än ett enstaka mätresultat.
Specialister ser det inte alltid som sin uppgift att beakta faktorer utanför sitt fackområde - den övergripande orienteringen hamnar ofta i personens egna händer. Det är ytterligare en anledning till att vara en medveten vård- och terapikonsument.
Med ett bredare perspektiv kan uppbyggande insatser/ behandling väljas som avser personen snarare än ett visst symtom/sjukdom.