Feedback från föregående föreläsning 29 september 2015

"Det här är viktig, samlad kunskap som alla människor borde ha för att kunna orientera sig mot större välbefinnande och bättre livskvalitet. Speciellt intressant är att få lära sig om hur olika saker hänger ihop, t ex att problem i tarmarna kan leda till problem med det mentala. 

Jag önskar att mina medarbetare ska få den här typen av insikter så att de kan må så bra som möjligt."

                                                        Ann Rydholm, VD, Taiga AB

  • Ange här om du anmäler dig som privatperson eller som anställd - din arbetsgivare betalar ditt deltagande. Skriv "privat" eller "arbetsgivare".
  • Om din arbetsgivare betalar, uppge namn, adress, telefon och mejl till din arbetsgivare här.
    Har du frågor-kommentarer kan du skriva dem här.