Vitalt Vetande → Motivation → Handling → Egenmakt


Föreläsningen "Starters - Hälsoperspektiv"
 


Ger panoramaperspektiv på  hälsa och livsstil. Innehåller varierande smakbitar som väcker intresset för att lära sig mer om hur kropp och hjärna fungerar som bäst och hur livsstilen inverkar.
2 tim.
Lämpligt nästa steg "Hälsokörkortet".​