Vitalt Vetande → Motivation → Handling → Egenmakt


Föreläsningen "Starters - Hälsoperspektiv"
 

Kort föreläsning på drygt en timma.
Ger panoramaperspektiv på  hälsa och livsstil. Innehåller varierande smakbitar som väcker intresset för att lära sig mer om hur kropp och hjärna fungerar som bäst och hur livsstilen inverkar. Nästa steg blir "Hälsokörkortet".​