Behov av ny, effektiv friskvårdsmetodik

Livsstilsfokus utan effekt på livsstilen
Trots intensiv massmedial uppmärksamhet kring livsstilens betydelse, har varken livsstilen överlag eller folkhälsan förbättrats. 
Experter bedömer att ca 80 % av de kroniskt degenerativa sjukdomarna är orsakade av livsstilen.

Hälsokontroller utan preventiv effekt
Traditionella hälsokontroller har heller inte någon effekt enligt en omfattande analys av det ansedda forskningsinstitutet Cochran-Institutet.
När en hälsoundersökning tolkas som ett "friskkvitto" kan det tvärtom få en motsatt och negativ effekt. Läs mer här.

Hälsa, friskvård och livsstil: föreläsningar, hälsoscreening med hälsoanalys och hälsorådgivning förebyggande eller vid hälsoproblem; kinesiologi. CreaForm, Varberg.

Företag - Friskvård med kunskapslyft

Friskvårds- och livsstilskoncept med vitalitet och egenmakt som fokus
Vitalitet står i fokus, inte sökandet efter sjukdom. Högre vitalitet förbättrar välbefinnande, energi och kapacitet.
.
Samtliga delar i konceptet syftar till att öka medarbetarens hälsomedvetenhet och allmänna kunskaper om hälsa, livsstil och fysiologi samt  hennes/hans insikter om den egna optimala livsstilsbalansen, där hon/han mår och fungerar som allra bäst. Tack vare  de tre olika screeningdimensionerna, kan de generella kunskaperna omsättas i en personlig kunskaps-hälsoresa.
.

Hälsa, friskvård och livsstil: föreläsningar, hälsoscreening med hälsoanalys och hälsorådgivning förebyggande eller vid hälsoproblem; kinesiologi. CreaForm, Varberg.

Kunskapslyft - föreläsningar
.
Starters - hälsoperspektiv
Panoramaperspektiv på hälsa som triggar intresset för att lära sig mer.
.
Hälsokörkortet
Heldagsföreläsning som ger insikter bland annat i hur kroppens funktion påverkar hjärnans funktion och vice versa samt hur livsstilen inklusive vissa receptfria läkemedel mm kan påverka bådadera.
 

Hälsa, friskvård och livsstil: föreläsningar, hälsoscreening med hälsoanalys och hälsorådgivning förebyggande eller vid hälsoproblem; kinesiologi. CreaForm, Varberg.

Kunskapslyft - screening och livsstilskoncept i tre dimensioner
.
Livsstil - screening

Resultatet av quizen visas dels som balansen mellan bra och dåliga vanor på sju olika livsstilsområden, dels som ohälsosamma vanor totalt i förhållande till uppbyggande vanor totalt.

.
Objektiv screening

En mätmetod/screening, som inkluderar flera olika tekniker, används som underlag tillsammans med övriga screeningar  för att för varje medarbetare välja ett lämpligt vitalitetsprogram med livsstilsförbättringar. 
.,
Subjektiv screening
Genomgång av symtom mm ökar medvetenheten om hälsopotentialen - möjligheten att må och fungera bättre.