Screeningmetoden

Vissa av värdena är estimerade, beräknade med utgångspunkt från andra värden, vilket är en indirekt screeningmetod som blir allt vanligare. Andra värden är direkta mätvärden. Exempel på information som den använda screening-metoden tar fram:
 

Lifestyle score - livsstilstal
Din livsstil påverkar din fysiologi, kroppens och hjärnans funktionsförmåga, på gott och ont. Baserat på vissa av screeningparametrarna samt hur fysiskt aktiv du är, tar programmet fram ett livsstilstal ). Vid återbesök kan man följa upp förändringarna i ditt livsstilstal och i din fysiologi. Det kan vara ett sätt att göra dina hälsoinsatser mätbara och motiverande.
Ju bättre du lyckas balansera din livsstil så att den är bra och uppbyggande för dig, desto starkare/mer välfungerande blir både din fysiologi och "du".
 

Homeostasis score - balanstal
Balanstalet, som också tas fram av screeningprogrammet, indikerar hur din kropp förmår behålla/återfå balansen.
Exempel: när du är stressad ska din fysiologi ha kapacitet att öka prestationsförmågan, men det är lika viktigt att kroppen har förmåga att gå ner i varv, när stressen är över, eftersom det är i det läget som kroppen återhämtar och regenererar sig. Inför t ex en planerad detox kan det vara bra att veta hur kroppens balans ser ut, eftersom en detox beroende på hur den genomförs, kan ställa höga krav på fysiologins regleringsförmåga.

Cirkulation - hjärta - syresättning
Screeningen tar dessutom fram ett hjärt-kärl-tal baserat på flera olika parametrar, som också visas i programmet. Talet och värdena kan följas t ex för att få en uppfattning om dina träningsresultat.

Ämnesomsättning
Försämrad eller ändrad ämnesomsättning t ex till följd av olika former av stress kan ligga bakom trötthet och många andra hälsobesvär.

Syra-bas-balans
När man är försurad, kan tillväxten av oönskade mikroorganismer öka och ämnesomsättningen påverkas. För att få en hint om vad detta kan innebära, tänk på en frisk insjö jämfört med en försurad. Obs! det estimerade pH-värdet avser inte blodet utan vätskan mellan cellerna och blodet, det så kallade interstitiet.

Övrigt
Exempel på andra screeningparametrar: matsmältning/mage-tarm, blodsockerreglering, autonoma nervsystemet mm. Totalt tar screeningprogrammet fram över 70 olika värden.
I den översiktliga "resultattablån" får du anteckningar om det viktigaste, se exempel nedan till höger. 
 

Så här går screeningen till

Som förberedelse inför besöket, fyller du i eventuella diagnoser, läkemedel och symtom på ett frågeformulär som sänds till dig. Det sparar tid under besöket. Besöket inleds med blodtrycksmätning. Före screeningen torkar man av pannan, handflatorna och fotsulorna. Klocka och smycken tas av, om du inte redan har gjort det. Sedan är det dags för själva screeningen/mätningen, som bara tar några minuter.
Jag tittar igenom samtliga screeningparametrar för att få en överblick och gör anteckningar om det viktigaste på den översiktliga resultattablå som du får och som vi gemensamt tittar på. Jag föreslår vilken/vilka fysiologiska funktioner som är lämpliga att börja arbeta med. Vi går igenom förslag på lämpliga åtgärder, som du också får i skriftlig form. Det kan handla om t ex mat som medicin; näringstillskott, ifall du under en tid vill komplettera med sådana; stresshantering; fysisk aktivitet - träning; kroppsterapi. I mån av tid går jag djupare in på din större "karta" och förklarar t ex hur symtom kan hänga samman med vissa fysiologiska obalanser eller vissa livsstilsfaktorer osv.
(Jag säljer inte näringstillskott.)

​Checklista inför screening

 

Kontraindikationer

Feber, kraftig förkylning, diarré eller annan akut åkomma.

Hudskador, hudsjukdomar och liknande i handflator eller på fotsulor som försämrar kontakten med elektroderna.

Parkinson, om kontakten med elektroderna inte kan behållas under 2-3 minuter.

Pacemaker, andra inopererade apparater, metallföremål i lemmar eller leder (t ex skruvar, proteser) kan i viss mån påverka mätresultatet.

Avsaknad av arm eller ben.

Graviditet från 4-5:e månaden. Mätningen skadar inte, men mätresultatet speglar givetvis de stora förändringar som sker i kroppen.
 


Screening, analys och rådgivning är skattemässigt avdragsgillt som friskvård och rehabilitering.
Priserna inkluderar 25 % moms för privatpersoner. Företag: moms tillkommer.

Priser - hälsorådgivning med screening
45 min     700:- (kort uppföljning av tidigare screening/analys)
60 min     900:- (om brist på tid, prioriteras rådgivningen före ifyllnad av den översiktliga resultattablån)
1,5 tim  1.350:-
2 tim     1.500:- (erbjudande 150:- för 30 minuters tillägg jämfört med 1,5 tim)

Om du har långvariga problem eller använder ett flertal mediciner rekommenderas minst 1,5 men hellre 2 timmar vid första besöket beroende på hur mycket utbildning du vill ha i hur din kropp (och därmed också hjärna) fungerar. 
Som uppföljning rekommenderas i de flesta fall en timma. Gäller det endast enstaka värden som ska följas upp och då utan översiktstablå, kan det räcka med 45 minuter.


Priser - hälsorådgivning utan screening
45 min      650:-
1 tim         800:-

Icke avbokade missade tider debiteras i sin helhet.
Avbokning samma dag: debiteras med 50 %.

Boka tid: 
070-78 111 55, Anna-Lena 
eller använd kontaktformuläret här

Lifestyle score före insatser
Lifestyle score före insatser
Lifestyle score efter insatser
Lifestyle score efter insatser

Ovan ser du exempel på livsstilstalet före och
efter hälsouppbyggande insatser.
Färgkoder:
Mörkgrönt          Högsta och bästa resultatet
Ljusgrönt           Mycket bra
Grått                  Bra
Ljusgult             Varning för icke godkänd
Orange              Inte godkänt
Rött                   Varning

Hälsoanalys. Exempel på översiktlig resultattablå. Klicka på bilden för att förstora.
Hälsoscreening. Händer, fötter, panna har kontakt med elektroder. Även syremättnadsmätare används (ej i bild)
Hälsoscreening. Händer, fötter, panna har kontakt med elektroder. Även syremättnadsmätare används (ej i bild)