Kinesiologi

 

Kroppsterapi

Kinesiologi  utvecklades ursprungligen som en fysioterapi av amerikanska kiropraktorer.
Genom att testa funktionen, inte styrkan, hos olika muskler, dvs hur de fungerar i olika positioner, kan man spåra obalanser kopplade till såväl muskulära problem som andra hälsobesvär. Behandling sker sedan med hjälp av olika tekniker, t ex massage av musklernas reflexpunkter för ökat lymf- och blodflöde (effektivt vid smärta och nedsatt cirkulation), manuellt tryck på akupunkturpunkter (ungefär som akupunktur utan nålar) m fl tekniker.
Ordet kinesiologi kommer från grekiskan och betyder ”läran om rörelse”.


Brett användningsområde

Kinesiologi omfattar många olika tekniker och kan användas för behandling av såväl fysiska som mentala och känslomässiga problem. Det finns t ex ett flertal tekniker för stresshantering och stressreduktion.
Känslor, värderingar, attityder och minnen lagras i den s k primitiva hjärnan, som också styr många av kroppens funktioner. Vid mentala och känslomässiga obalanser kan man därför många gånger snabbare få resultat genom att också arbeta via kroppen, inte bara via språket. Läs gärna vad neurologen och forskaren David Servan-Schreiber skriver om detta i sin bok "Bot på naturlig väg".
Vissa kinesiologiska tekniker används inom sjukgymnastiken.
Ett stort antal elitidrottare använder kinesiologisk behandling för att uppnå maximal funktion och balans.


Fallbeskrivningar
Läs här om några verkliga fall som illustrerar kinesiologins bredd.

Pris kr inkl moms 25 %:
1 tim           800