Verksamhet

Hälsokonsultation - Hälsoanalys - Företagsfriskvård - Föreläsningar

  • Hälsoanalyser med screening och råd/behandling i förebyggande / optimerande syfte och vid stress,                                                            utbrändhet, utmattning och andra kroniska hälsoproblem
  • Företagsfriskvård med livsstilsfokus och screening i tre dimensioner
  • Föreläsningar 
.
Värdegrund och mål
Vår gröna tråd: förmedla kunskap för ökad egenmakt  - hjälp till självhjälp. Mer om detta och varför god hälsa
hör ihop med utveckling, kan du läsa här
.

Hört från kund
Tyckande om t ex konceptet för företagsfriskvård, föreläsningar mm hittar du här.
Hälsa, friskvård och livsstil: föreläsningar, hälsoscreening med hälsoanalys och hälsorådgivning förebyggande eller vid hälsoproblem; kinesiologi. CreaForm, Varberg.

Foto: www.marcusgrip.com