Hälsokonsultation - Företagsfriskvård - Hälsoscreening - Föreläsningar

  • Hälsoanalyser med screening och råd/behandling i förebyggande syfte, vid stress, utbrändhet/utmattning och andra kroniska hälsoproblem
  • Företagsfriskvård med livsstilsfokus och screening i tre dimensioner
  • Föreläsningar - vitalt vetande - ökad kunskap om hälsa, livsstil samt kroppens och hjärnans funktion
Värdegrund och mål: förmedla kunskap för ökad egenmakt - hjälp till självhjälp, läs mer nedan.

Vital Hälsa och Utveckling
 

Om du vill må och prestera optimalt, lär dig hur din kropp fungerar.
Verklig hälsa, vitalitet, ger vinster och utveckling på många plan både för dig själv och för många andra.

På det personliga planet främjar verklig hälsa större välbefinnande, stabilare humör och känslor liksom högre kapacitet och kreativitet.

Några exempel på hur din/individens hälsa kan ha en spridningseffekt:
Om en i familjen är sjuk, ökar risken för ohälsa hos fler familjemedlemmar.
Regioner med sämre hälsa överlag i befolkningen är mindre konkurrenskraftiga och har lägre tillväxt, vilket naturligtvis påverkar utrymmet för skolor, sporthallar mm.
Ökande vårdbehov och otillräckliga resurser hotar många länders ekonomi.

Värdegrund och mål: hjälp till självhjälp 
Den "gröna tråden" för allt arbete inom CreaForm, från utvecklingen av friskvårdskoncept via föreläsningar, hälsoanalys och rådgivning till kroppsterapi är att öka personens kunskaper om hur kroppen och hjärnan fungerar mm liksom förmågan att ifrågasätta och göra informerade val  för att bäst ta tillvara sin potential. Resultatet blir ökad egenmakt.

Hur man mår, påverkar hur man är
Hur man är, påverkar hur man mår

Eftersom biokemin och den interna miljön i kroppen starkt kan påverka inte bara hälsan utan också välbefinnande, känslor och tankar, är det oftast mest effektivt att börja med insatser som leder till jämvikt i fysiologin och biokemin. Det brukar ge bonuseffekter på t ex sinnesstämning och mental hälsa.

Det kan samtidigt bli ett naturligt steg till personlig utveckling. Kanske upptäcker du nya personliga egenskaper eller utvecklar nya mål, när de biokemiska obalanserna är borta; du kanske kommer mer "till din rätt". Kropp, känslor och tankar kan då istället bli utvecklingsredskap för bättre livs(stils)kompetens.

Det blir lättare att ha koll på känslor, hälsan och livet.

Mer om vad som menas med HälsoMedvetenhet, Hälso-Vetande och HälsoMedvetenskap hittar du här.

Kompetens
Utbildning, Anna-Lena Svensson:

Medicine magisterexamen, Uppsala Universitet (Degree of Master of Medical Science)
Närings- och örtterapi (dipl), Nordiska Närings- o Fytoterapi-skolan, Stockholm
Kinesiologi (dipl), Svenska Kinesiologiskolan, Stockholm
Hälsopedagogik,  hälsopsykologi, rörelseapparatens anatomi, Halmstad högskola

Branschorganisation mm
Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.
Innehar F-skattesedel. 

Utbildningsintyg
Se PDF-fil nedan.

Medveten vård-, terapi- och hälsokonsument

Med större medvetenhet, kunskaper och egenmakt kan du bli en medveten konsument av såväl vård som terapier och andra hälsorelaterade tjänster/produkter. Det kan ge dig många fördelar och på sikt dessutom vara mycket kostnadseffektivt.

Socialstyrelsen har kritiserat de "fragmentariska" vård-processerna med bristfällig kommunikaiton såväl inom vården som med patienten. Istället bör enligt socialstyrelsens rapport, individen stå i centrum. Ungefär detsamma tyckte redan för nästan 2500 år sedan Hippokrates, läkekonstens fader: "Det är viktigare att känna till vilken typ av patient som har en sjukdom än att känna till vilken typ av sjukdeom en patient har."

Specialister har stort kunnande inom smala områden, vilket naturligtvis har sina fördelar.  Men att fokusera endast på "smala" lösningar kan bli dyrt i längden. Vid ryggproblem går man t ex till en ryggspecialistläkare, sjukgymnast, kiropraktor eller någon annan med fackkunskaper om ryggen. På kortare sikt kan resultatet bli utmärkt. Men om ryggbesvären har sin grund i t ex näringsbrist eller vissa osunda livsstilsfaktorer, vilket inte är ovanligt, är det på sikt mer effektivt och lönsamt att förutom specialisthjälpen ta itu med det "bredare" arbetet. Men få specialister ser det som sin uppgift att informera om något som ligger utanför specialområdet, dvs det är ofta upp till individen att själv hålla ihop det större perspektivet.

Specialområden
Friskvårdskoncept
Fysiologi

Näringsämnen, andra näringsfaktorer och dess koppling till olika obalanser, effekter mm
Mat som medicin
Livsstilskunskap övrigt
Att knyta ihop olika faktorer, sammanhang och söka orsaker bakom symtom och fysiologiska obalanser. Min specialitet är därmed att vara något av en "generalist" på hälsoområdet.

Jag är intresserad av och följer ny forskning om fysiologiska samband och livsstilsfaktorer.