top of page
Home
Äng beskuren.jpg
Personlig hälso-livsstilsutveckling
Medarbetarhälsa
Stress release    Friskvård     Rehab
Kapacitetskompetens-Ledarskap
Bli bra
Bli kvitt besvär
ännu bättre
Prestera ännu bättre
Öka personalstyrkan
utan nyrekrytering
/Själv/ledarskap
Kapacitetskompetens
Bli bra
Bli kvitt besvär
Vill-du-bli-bra.jpg
Ledarskap-kapacitetskompetens.jpg
Ännu bättre.png
Personalstyrkan3.png
BliBra
Varför må dåligt om man kan må bra!?

Många mår dåligt i onödan!

 

I de allra flesta fall, när det inte handlar om allvarliga sjukdomar så går det att bli bra.

 

Så varför är det då så många som går omkring och mår dåligt? Här är några vanliga fallgropar:

 

Man söker hjälp för ”fel” problem. Man så att säga ”diagnostiserar” sig själv och söker sedan råd och behandling för det som man tror är problemet – det som man känner av. Men det man märker av som besvär är oftast bara ett ytligt symtom på en underliggande problematik.

 

För snäva insatser. När insatsen riktas mot bara det ytliga problemet utan att man gör något åt det som orsakar de symtom man känner av, då kommer de egentliga problemen att hålla i sig och t o m riskera att förvärras över tid. Symtombehandlingar brukar man dessutom behöva fortsätta med eller upprepa med jämna mellanrum.

 

För optimala och hållbara resultat behöver man titta på den större problembilden. Kroppen – och människan – är som ett komplext nätverk. Många kroppsfunktioner och yttre faktorer interagerar och påverkar hälsa, mående och kapacitet. Det är ett annat skäl till att en snäv insats sällan lönar sig.

Mest effektivt, åtminstone på sikt, är att titta på vilka funktioner i kroppen som behöver stärkas och vilka yttre faktorer som kan påverka – och orientera insatserna efter det.

 

En översiktsbild är nyckeln till resultat i de allra flesta fall – och det bästa av allt med en sådan approach är att man vinner så mycket mer på köpet – mer än att bara bli kvitt besväret ifråga.

Varför-må-dåligt.jpg
Varför-må-dåligt3.png
MåÄnnuBättre
ännu bättre - lyft fram din fulla kapacitet!

Hur mår du egentligen? Om du tänker efter?

 

Du kanske inte har några direkta besvär men energin går ganska ofta på sparlåga, humöret är det lite si och så med och koncentrationen är ärligt talat inte på topp.

 

I så fall kan det vara så att du är en av alla de som ovetandes går omkring med en stor potential att må så mycket bättre. Och inte bara det. Energi, humör och fokus kommer följa samma trend. På toppen handlar det dessutom om stresshantering – på flera sätt. Det mesta känns - och blir så mycket lättare, t ex för att du snabbare och bättre får saker ur händerna.

 

Ohälsa uppstår för det mesta sakta över tid. Utan att man tänker på det så glider man in i ett annat ”normaltillstånd”. Det blir normalt att känna sig lite trött och avslagen och småjämmer från kroppen går obemärkt förbi. Sakteliga går allt mer livskvalitet och kapacitet förlorad

 

Att bli medveten om den smygande nedåtgående trenden – är detsamma som att upptäcka att man missar en stor, dold potential. Insatser som får potentialen att förverkligas ger bra utdelning på många plan. På köpet förebygger man för egen del ohälsa och sjukdom samtidigt som man som förebild bidrar till att sprida positiva ringar i omgivningen.

 

Dags att lyfta fram potentialen?

Det är inte för inte som man säger ”pigg och glad”!

 

Ännu bättre1.png
Må-ännu-bättre2.png
Personalstyrkan
Öka personalstyrkan utan nyrekrytering

Många arbetsgivare lägger ribban för friskheten - och produktiviteten - onödigt lågt

Har ni också huvudfokus på sjukfrånvaron?

I så fall är det stor risk att ni går miste om en stor medarbetarpotential. Faktum är att mycket mer kapacitet går förlorad till följd av ohälsan under ytan, den som inte märks av i sjukfrånvarostatistiken.

 

Den ”subtila”, mer förtäckta ohälsan är mycket mer omfattande än sjukfrånvaron, både med avseende på andelen drabbad personal och när det gäller kostnaderna och  produktivitetsförlusterna.

 

Sjuknärvaro brukar i Sverige definieras som att vara på jobbet, när man borde ha varit sjukskriven. Kostnaden för sjuknärvaron uppskattas vara 2-3 gånger så hög som för sjukfrånvaron.

 

Internationellt har man ägnat mer uppmärksamhet åt den för arbetsgivaren allra mest kostsamma formen av ohälsa - den som man närmast kan kalla för ”ohälsonärvaro”. Forskning tyder på att denna ohälsonärvaro är 7-10 gånger dyrare än sjukfrånvaron, vilket så klart innebär att det är här de största vinsterna finns att hämta. Huvudvärk, magproblem… sätter ned medarbetarkapaciteten mycket mer än man kan tro. För att inte tala om energibrist. Forskare menar att energibrist är ett av de allra största problemen för produktiviteten.

Hur ser det ut hos er?

Dags öka personalstyrkan

lyfta fram den dolda potentialen?

 

Personalstyrkan1.png
Öka-personalstyrkan-2.jpg
SjälvLedaskap
/Själv/ledarskap och kapacitetskompetens

Självkontroll, beslutsförmåga och mycket mer underlättas av välfungerande processer i kroppen

Det är mycket svårare att prestera bra och att leda sig själv, när t ex blodsockersvackor får energi, humör och koncentration att rasa i botten. Inte ens mental träning hjälper riktigt bra, när kroppen är ur slag. Det mesta blir så mycket jobbigare. Även om man tar i ända från tårna - vilket man då brukar uppleva att man gör - så blir resultatet ändå inte lika bra som när dagsformen är god och man klarar både det man måste göra och det man vill göra mer med ”vänstran”. Man har bättre flyt.

 

Blodsockersvackor brukar vara kännbara, så de flesta vet att de påverkar ens mående och funktion. Att däremot lite ”småbekymmer” i kroppens funktion också kan kan vara väldigt sänkande, blir ofta en stor överraskning och aha-upplevelse sedan – när de väl är borta. Att de kunde ha så stor inverkan!

 

Hjärnans funktion och övriga ”högre” förmågor, som social kompetens beror i hög grad på hur bra kroppen funkar. Fokus bara på det psykiska och mentala – på hjärnan – räcker därför inte om man vill ha toppresultat. Då måste man först stärka grunden, kroppen.

 

Kapacitetskompetens är att veta hur man ska ta hand om sig för att må och funka så bra att ens kompetens, erfarenhet och talanger faktiskt kan komma till sin fulla rätt.

Ju fler medarbetare som har hög kapacitetskompetens, desto högre produktivitet och desto bättre utdelning blir det på kompetens-utvecklingsinsatserna.

 

Ta vara på potentialen – och kompetensen

Bygg ledar- och medarbetarkraften från botten

för att nå toppen

Ledarskap1.jpg
Självledarskap.jpg
OM
Om CreaForm
Spindelväv.png
Personlig hälso-livsstilsutveckling
Medarbetarhälsa
Kapacitetskompetens-Ledarskap
Stress release    Friskvård     Rehab

Värdegrund - Mission - Vision

Målet är att du ska lära för livet; förstå varför du mår som du mår och vad du kan göra åt det – respektive vad du kan göra för att må och funka ännu bättre.
Den ”gröna tråden” för CreaForms arbete är att du ska få kunskap som stärker din egen förmåga att realisera din fulla potential med hög friskhet som grund. Du blir då också en mer medveten konsument av vård, råd och terapi – kan göra mer informerade och kostnadseffektiva val. Ett objektivt perspektiv eftersträvas. Rådgivningen är t ex inte färgad av någon viss trenddiet.

 

Med mer egen kunskap förbättras dessutom din förmåga att ifrågasätta, vilket är otroligt viktigt i alla rådgivnings- och behandlingssituationer. Ingen annan kan veta allt om dig. I din friskhets- och potentialprocess är det du själv som är huvudvittnet. I vårt samarbete är dina egna observationer guld värda. Ett sådant interaktivt utbyte ger bästa resultat – leder till att du får mer livs/stils/kompetens på egen hand.

Kunskapsinhämtning pågår…

Speciellt följer jag forskning om fysiologi, näring/kost, andra livsstilsfaktorer och kopplingar mellan dessa. Det är spännande att upptäcka allt fler samband som får fler pusselbitar att falla på plats i den mosaik som en människa är.

 

När människor blir friskare, leder det ofta även till personlig växt, eftersom hög friskhet och energi frigör mer kapacitet att kunna använda sin kompetens, sin erfarenhet, sina förmågor och talanger fullt ut.

När människor växer, gör jag också det!

Sammanhållande perspektiv

Efter många års hälsoutbildningar har jag allt mer inriktat mig på det sammanhållande perspektivet och sambanden mellan olika faktorer, dels för att det är otroligt intressant, dels för att vägen till resultat blir kortare samtidigt som det ger mer hållbara resultat.

Med tvärkunnighet när det gäller kroppen och människan går det att få ett större och bättre grepp  om den enskilda klientens personliga hälso-livsstilsutveckling.

 

Det faktum att denna approach är underrepresenterad  i ett annars enormt terapiutbud, gör arbetet och kunskapsspridandet än mer engagerande för mig.

Kompetens

Utbildning, Anna-Lena Svensson:

Medicine magisterexamen, Uppsala Universitet (Degree of Master of Medical Science)

Hälsopedagogik,  hälsopsykologi, rörelseapparatens anatomi, Halmstad Högskola

 

Närings- och örtterapi (dipl), Nordiska Närings- o Fytoterapi-skolan, Stockholm


Kinesiologi (dipl), Svenska Kinesiologiskolan, Stockholm


Branschorganisation mm
Medlem i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.


Innehar F-skattesedel. 

Kunskap.png
Specialområden och approach

Fysiologi 

Näringsämnen och -faktorer och dessas kopplingar till effekter, symtom och olika obalanser i kroppen

Mat som medicin

Livsstilskunskap i övrigt 

Friskvårdskoncept


Approach: att som tvärkunnig generalist knyta ihop olika

faktorer, symtom och orsaker i det individuella  sammanhanget och ge råd om non-invasiva åtgärder. 

KONTAKT

Tack för ditt meddelande!

Bokning och information Creaform

070-78 111 55

Anna-Lena Svensson

 

Besöksadress:

Vagnvägen 11, Varberg

E-post:

al@creaform.nu

Missade icke avbokade tider debiteras i sin helhet

Avbokning samma dag debiteras med 50 %

Angående Covid-19

Kontakt
bottom of page