top of page
Notebook and Pen

Blogg

Berättelser ur verkligheten

Inspiration - Följ - Hopp - Företagsamhet

Senaste inläggen

Om COAST potential

Tillsammans kan vi bygga ett friskare samhälle där fler får tillgång till sin högsta potential, dvs mår tillräckligt bra och har gott om energi så att man fullt ut kan använda sin kompetens, sin erfarenhet, sina talanger och förmågor.

Alla vinner på friskare liv, näringsliv och samhälle.

Om COAST potential

Tillsammans kan vi bygga ett friskare samhälle där fler får tillgång till sin högsta potential, dvs mår tillräckligt bra och har gott om energi så att man fullt ut kan använda sin kompetens, sin erfarenhet, sina talanger och förmågor.

Alla vinner på friskare liv, näringsliv och samhälle.

C%20117876718_4372507209503929_279304565

Om inläggen

De personer du möter i inläggen och som frikostigt delar med sig, vill ge sitt bidrag som inspiratörer efter att ha fått bukt med hälsobesvär och/ eller har hittat mer av sin (frisk)-potential. De har berättat om sina "resor" för mig, Anna-Lena, som har satt det på pränt.

Vi har sedan noga gått igenom/ justerat så att det hela stämmer med hens uppfattning osv - inlägget återger hens egna upplevelser, erfarenheter och det man har kommit fram till/ tagit till sig. Tyngdpunkten läggs på de större samman-hangen, skillnader i livskvalitet, funktion och stresshantering före respektive efter insatser.

Exakt vilka insatser man har gjort är här av underordnad betydelse, eftersom den under-

liggande problematiken varierar från person till person - från fall till fall.

bottom of page