top of page
Start
sea-1031470_1920.jpg

Upptäck potentialen

Flyt

Flow

Coasting

Coast: att gå framåt/utvecklas eller lyckas med något utan ansträngning/problem.

Många går ovetandes omkring med 

mycket borttappad (frisk)potential för

bättre mående, högre livskvalitet och

större kapacitet (stresshantering!)

Inspiration - friskpotential!

Följ - på friskresa

Hopp - äntligen friskare

Företagsamhet - Näringsliv 

Vision - mission

 

 • Facebook
 • Instagram
Perspektiv

Hur vill du se bättre flyt? Vilket/vilka perspektiv?

  FÖRETAGETS - MEDARBETARNAS

SAMHÄLLETS o MILJÖNS

Tel. 123-456-7890

Fax. 123-456-7890

500 Terry Francois Street, 
San Francisco, CA 94158

     DITT - MÄNNISKANS

FÖRETAGETS - MEDARBETARNAS

Ledarskapspotential

Medarbetarkapacitet

Resultat och utveckling

3 Företagets-medarbetarnas.jpg

Samhällsbygge

Folkhälsa - statskapital

Framtidens samhälle

4 Samhällets och miljöns.jpg
Få skillnad
Gör skillnad

(Frisk)potential

Mående - energi - kapacitet

Livskvalitet

2 Ditt - människans.jpg
Bli en del av friskbygget i samhället - för din egen och andras skull!
Individ-företag-samhälle.png
Individ
Perspektiv:
skillnad själv
5 Få skillnad själv.jpg

(Frisk)potential

Låg energi  och några ”mindre” besvär har väl alla och är inget att bry sig om.

Eller?

Det kan vara stor skillnad på att vara frisk och ”frisk” i meningen icke-sjuk.

Att vara mycket frisk – i stället för bara lite frisk – spelar mycket större roll än man vanligen tror för:

Mående och energi

Energibrist och trötthet utan att det finns någon egentlig anledning är ett vanligt tidigt tecken på att processerna i kroppen har börjat gnissla lite. Det kan handla om t ex funktionerna i mage-tarm. Gnissel kan så klart minska näringsupptag men också ge upphov till många andra problem som smärta och deppighet, för att bara nämna några. 

När energin dalar, brukar samma sak hända med humöret och välbefinnandet.

Kapacitet

När energin och humöret går på sparlåga, så gör kapaciteten det också. Man kan helt enkelt inte få lika mycket hur händerna och få lika bra resultat, när dagsformen är mer eller mindre ur balans. Därför kan man tala om (frisk)potential - när vi är mycket friska kan all ens kompetens, all erfarenhet och alla talanger komma till sin fulla rätt.

Livskvalitet och flow

Det är hög livskvalitet att må bra på riktigt. När man är pigg och glad blir det mesta så mycket enklare och roligare. Dessutom minskar stressen när man lättare och snabbare kommer igång med och får saker ur händerna.

"Kvalitetstid"!

Fall ur verkligheten:

"Inte visste jag att jag mådde så dåligt

innan jag började må så bra"

Företag

/Själv/ledarskap

Vare sig man är företagsledare, personalansvarig eller annan medarbetare så är man sitt eget främsta arbetsredskap – ett arbetsredskap som precis som alla andra behöver underhållas och som tjänar på att man vet hur det kan funka som bäst och smidigast. Det underlättar enormt.

 

Potentialskapande ledarskap

För att hjärnan, beslutsförmågan och andra ”högre” funktioner ska funka på topp, så måste det basala, kroppens processer funka gnisselfritt. Annars har man inte tillgång till lika mycket av sin kapacitet och sitt /själv/ledarskap.

Att som chef eller personalansvarig ha viss orienterande kunskap om sådan grundläggande personalekonomi - eller ännu hellre egen erfarenhet av detta - är en stor fördel i ledarskapsrollen.

 

Medarbetarkapacitet

Genom att själv bli en förebild – själv veta hur mycket det kan betyda att realisera sin potential, så inspireras fler medarbetare att ta tag i och lyfta fram mer av sina potentialer. Forskning har visat att det genomsnittliga produktivitetstappet vid lättare hälsobesvär (tänk magbesvär, huvudvärk…) är mer än 30 procent (1).

Viktig fråga: ska vi lyfta fram denna enorma men oftast osynliga potential – eller ska den förbli ”sunk capacity”?

 

Resultat och utveckling

Det lönar sig rejält att ta hand om grunden för kapacitet och välmående. Det är ”reparation”, uppbyggande och förebyggande  på en och samma gång!

Perspektiv:
skillnad: företag-medarbetare
6 Få skillnad företag - medarbetare.png

Fall ur verkligheten - ledarskapspotential - kommer snart
"Vilken otrolig skillnad!""

(1) M Lohela Karlsson, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet

Samhälle

Här hittar du berättelser från människor som har velat ge sitt bidrag för att inspirera fler att lyfta fram sin (frisk)potential. I många fall har de blivit glatt överraskade - wow, tänk att jag kunde må så bra!

Din tur?

Perspektiv:
Gör skillnad för samhälle och miljö
7 Gör skillnad samhälle - ej komp.jpg

Folkhälsa - statskapital

God folkhälsa är livskvalitet men också ett ”statskapital” för tillväxt, utveckling och god vårdtillgänglighet mm. För några år sedan, dvs före Coronapandemin och ett högt antal långtidssjuka i Covid, gick 11 % av Sveriges BNP till hälso-sjukvården.

Hälsa ger energi och driv som hänger ihop med ekonomi – även på samhällsnivå.

 

Samhällsbygge

Kommuner och regioner med friskare befolkningen har bättre konkurrenskraft och större tillväxt (1). Mer kan satsas på utbildning, välfärd, miljöfrågor osv. Särskilt på lite längre sikt är folkhälsan en fråga om hållbarhet – det framtida samhällsbygget.

 

Framtid och utveckling

I en rapport konstaterade Folkhälsoinstitutet att god folkhälsa sätter avtryck i större drivkraft och kreativitet som i sin tur genererar positiva spin-off-effekter.

Om folkhälsan däremot är skral, så skjuter vi kostnaderna och problemen på framtiden att lösas av yngre och kommande generationer.

 

Miljö

Överallt i världen ökar medicinförbrukningen. Läkemedel kan många gånger vara nödvändiga men i de fall man kan få lika bra resultat med andra insatser är det skäl att tänka till – även när det gäller miljön. Reningsverken är inte tillräckligt effektiva och eftersom läkemedlen inte helt bryts ner i kroppen går ungefär hälften rakt ut i naturen (2). Även i färskvattnet finns medicinrester.

COAST potential

folk - företag - samhälle

(1) Hälsans betydelse för individens och samhällets ekonomiska utveckling, 

     Statens Folkhälsoinstitut, ISSN: 1651-8624

(2) https://www.svt.se/nyheter/inrikes/starka-lakemedel-slapps-rakt-ut-i-naturen-i-sverige

     hämtad 2020-02-08

Individ-företag-samhälle.png
Inspiration
Berättelser ur verkligheten:

Inspiration - Följ - Hopp - Företagsamhet

sea-1031470_1920.jpg
(Frisk)potentialen!
Inspiration
På friskresa
Följ!
9 På friskresa - följ.jpg
Näringsliv
Företagsamhet
11 Företagsamhet-näringsliv.jpg

Här hittar du berättelser från människor som har velat ge sitt bidrag för att inspirera fler att lyfta fram sin (frisk)potential.

I många fall har de blivit glatt överraskade - wow, tänk att jag kunde må så bra! Din tur?

Äntligen friskare!
Hopp
8 Så mycket bättre.jpg

Denna sida ägnas åt personer som är på väg att förverkliga mer av sin (frisk)potential och som på detta sätt bjuder in dig att ta del av hens resa.

Hur bra kan det bli tro?

Följ!

Har du själv, närstående eller annan person du känner besvär som hen inte tror går att göra något åt - eller som hen ännu inte kunnat få någon hjälp med?

Kanske finns det något hoppingivande här.

  De flesta arbetsgivare nöjer sig    med att lägga ribban för hälsan    på icke-sjuk.

Inspireras här av företag som vill höja nivån - lyfta fram mer av personalens (frisk)potential.

10 Äntligen friskare - hopp.jpg
Mission

Mission och Vision

COAST potential

för

folk - företag - samhälle

12 Mission o vision.jpg

COAST potential

för

folk - företag - samhälle

Missionen och visionen med COAST potential

är att fler ska

upptäcka och realisera sin (frisk)potential.

Frisk är här satt inom parentes för att visa på att hög friskhet ger så mycket mer än god hälsa och välbefinnande. Kapaciteten ökar så att man fullt ut 

kan ta vara på sin kompetens, erfarenhet, talanger och skaparkraft. 

Det blir många bonusvinster på köpet - som även bidrar till samhällsbygget!

                                       Friskbygge

 • Facebook
 • Instagram
Individ-företag-samhälle.png
Om
"Ankaret" vid strandpromenaden Varberg

Om COAST potential

COAST potential är ett initiativ som startades i samarbete med

Crowdfunding Halland, en plattform tillhörande LLUH, Lokalt Ledd Utveckling Halland för crowdfundingprojekt för samhällsnyttiga entreprenöriella initiativ.

Den delen av initiativet är avslutad. Då outreachen begränsades av pandemin mm så var de insamlade medlen inte tillräckliga för att anlita en hemsides-expert för att bygga denna sida. De insamlade medlen har använts till årsabonnemang på hemsidesverktyg medan sidan har tagits fram/byggts av:

Initiativtagaren och ansvarig för sidan: Anna-Lena Svensson,

verksam inom friskvård och med starkt engagemang för  att fler ska upptäcka och kunna realisera mer av sin (frisk)potential.

Syftet med initiativet COAST potential är att engagera människor och företag i ett co-creationprojekt som bidrar till ett friskare samhällsbygge.

          Var med och gör skillnad 

bidra till att fler upptäcker sin fulla potential att

må och funka så mycket bättre och på köpet få stressrelease!

Det finns så mycket ”borttappad” livskvalitet och kapacitet!

13 Om Coast potential.jpg

"Ankaret", Strandpromenaden, Varberg

 • Facebook
 • Instagram

Co-creation för friskbygge

Logga LLUH osv.png
Individ-företag-samhälle.png

Vi engagerar oss för/i COAST potential

14 Vi främjar friskbygget - ej kompr.jpg

Företag som på olika sätt engagerar sig för/i detta frisk- och potentialbyggande cocreation-projekt kommer att finnas med här (nu: uppstartfas).

COAST potential - friskbygge för folk - företag - samhälle

Kontakt

Kontakt

Ansvarig utgivare av sidan:

Anna-Lena Svensson

070-78 111 55, al@creaform.nu

Lokalt Ledd Utveckling Halland, LLUH

Detta co-creationprojekt startades av initiativtagaren Anna-Lena Svensson

i samarbete med LLUH, Lokalt Ledd Utveckling Halland under projektet

Crowdfunding Halland.

Var med och bygg!

Bidra till genomförandet av (frisk)potentialinitiativet

som enskild person eller via företag/organisation eller samhällsfunktion:

Företag: uppmärksamma/lyfta fram mer (frisk)potential t ex 

Genom att sprida inspiration om friskpotentialen internt;

På något annat sätt vara förebilder för/medverka till mer förverkligad friskpotential. Ett är att delta i ett pilotprojekt som vänder sig till företagsledare, chefer m fl personalansvariga som vill vara trendsetters - föregå/leda genom exempel när det gäller att lyfta fram (frisk)potentialen samtidigt som man själv vinner mycket för egen del - och för företagets.

Om du vill veta mer, hör av dig till Anna-Lena Svensson, se kontakt. 

Sätten att vara med på ett hörn och bidra till ett friskare samhällsbygge är många.

Många bäckar små gäller!

Som enskild person kan du bidra på flera olika sätt, t ex:

 • Prenumerera på nya inlägg (kostar inget);

 • Öka din medvetenhet och kunskap om (frisk)potentialen genom att läsa inlägg, kanske gilla och dela dem.

 • Obs att den mest värdefulla kunskapsspridningen handlar om ökad orientering, inte råd om specifika insatser, eftersom det skiljer från individ till individ - från fall till fall - vilka som kan bidra till förbättring.

 • Vara en inspiratör i din omgivning, t ex genom att dela med dig av din egen berättelse om att du omsider fick bukt med besvär eller hittade mer (frisk)potential och hur det påverkade dig och ditt liv.

 • På den här sidan kan i nuläget bara berättelser läggas in som kan verifieras av oss. 

 • Facebook
 • Instagram

Co-creation för friskbygge

Logga LLUH osv.png
Individ-företag-samhälle.png
bottom of page